pondělí 15. ledna 2018

Měření energií..

Hledal jsem nějaké řešení pro sledování odběru energií v domě a nakonec na radu svého kamaráda vyzkoušel modul SDS micro od společnosti LazNet s.r.o.

 SDS - měření energií

Modul je vyráběn v různých provedeních co se týká fyzického provedení, tak i co obsahu funkcionalit. Já jsem s ohledem na požadovanou velikost a funkce použil modul SDS micro light. Čtení impulzů probíhá z elektroměru, vodoměru, plynoměru nebo měřiče tepla přes tzv. S0 svorku - impulzní výstup. Potřebné informace jsou k nalezení na stránkách výrobce.

Získávání dat.

Do modulu jsem nahrál první verzi vlastního programu, který jsem vytvořil na základě informací z manuálu. Fungoval na základě metody POST a předával tak informace do své centrální jednotky a tam dále zpracovával. Toto řešení mi po určité době přestalo vyhovovat, neboť jsem na centrální jednotce prováděl změny ve struktuře webových stránek a tím pádem jsem musel měnit i scripty v SDS jednotce. Nakonec jsem dospěl dle mého názoru k ideální variantě, kterou SDS modul nabízí a to čtení dat přímo z SDS rozhraní ve formátu XML. Ještě vhodnější varianta by byla použít protokol MQTT, ale ten bohužel v SDS implantován zatím není :(