pondělí 15. ledna 2018

Měření energií..

Hledal jsem nějaké řešení pro sledování odběru energií v domě a nakonec na radu svého kamaráda vyzkoušel modul SDS micro od společnosti LazNet s.r.o.

 SDS - měření energií

Modul je vyráběn v různých provedeních co se týká fyzického provedení, tak i co obsahu funkcionalit. Já jsem s ohledem na požadovanou velikost a funkce použil modul SDS micro light. Čtení impulzů probíhá z elektroměru, vodoměru, plynoměru nebo měřiče tepla přes tzv. S0 svorku - impulzní výstup. Potřebné informace jsou k nalezení na stránkách výrobce.

Získávání dat.

Do modulu jsem nahrál první verzi vlastního programu, který jsem vytvořil na základě informací z manuálu. Fungoval na základě metody POST a předával tak informace do své centrální jednotky a tam dále zpracovával. Toto řešení mi po určité době přestalo vyhovovat, neboť jsem na centrální jednotce prováděl změny ve struktuře webových stránek a tím pádem jsem musel měnit i scripty v SDS jednotce. Nakonec jsem dospěl dle mého názoru k ideální variantě, kterou SDS modul nabízí a to čtení dat přímo z SDS rozhraní ve formátu XML. Ještě vhodnější varianta by byla použít protokol MQTT, ale ten bohužel v SDS implantován zatím není :(Zpracování dat probíhá tedy přímo na mé centrální jednotce, kde se data jednak zobrazují online v dashboardu - okamžitá spotřeba plus se ukládají do databáze pro následné zobrazení v grafech denní, měsíční a roční spotřeby.

okamžitý odběr elektřiny včetně aktuálního tarifu

graf spotřeby elektřiny za určité období

Využití dat z měření.

Data uložená v centrální jednotce lze následně použít jednak k již zmíněnému zobrazení v grafech, ale je lze využít jako tzv.hraniční data pro vyhodnocení nestandardních stavů, jako je třeba únik vody nebo plynu a to na základě zvýšeného odběru v daném časovém intervalu. Tento status se dá využít buď k poslání informace (alertu) emailem nebo provedení automatizované akce centrální jednotky - v případě úniku vody - zavřením ventilu hlavního přívodu a zamezení napáchání dalších škod. Tímto dostává měření úplně jiný rozměr a nejen, že máte přehled o aktuální a dlouhodobé spotřebě, ale i určitý stupeň ochrany v případě nějakého problému - havárie.

Další užitečnou funkcí SDS modulu je rozlišení tarifu elektřiny. S touto informací dále pracuje centrální jednotka a je možné ji využít například ke zapnutí vytápění jen pokud je aktivní nízký tarif atd.
vyhodnocení tarifu elektro v centrální jednotce + zobrazení seznamu zařízení, která s touto informací pracují
V některém z příštích článků se budu věnovat měření spotřeby jednotlivých spotřebičů + jejich spínání.

Žádné komentáře:

Okomentovat