pondělí 10. září 2018

A zase ty slepice ...

Jak již jsem psal v článku "Jak to všechno začalo aneb za všechno mohou slepice.", tak velkým motorem pro mě byla automatizace kurníku :)

Prvním požadavkem bylo automatické otevírání/zavírání kurníku na základě intenzity venkovního světla. Pro první verzi automatu jsem využil vývojovou desku Arduino UNO, ethernet shield, motor shield, motor s převodovkou, čidlo intenzity světla a teploměr s vlhkoměrem DHT22. Pro zjištění polohy dvířek jsem využil jazýčková relé a magnet připevněný na dvířkách.

Pohyb dvířek zajišťuje závitová tyč připevněná k motoru.

 Kurník se v pravidelných intervalech "hlásí" centrální jednotce a na jejím dashboardu je vidět aktuální stav.